Frøya Næringsforum er en interesseorganisasjon for næringslivet på Frøya.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid mellom næringsliv, Frøya kommune og Guri Kunna videregående skole.
Vi legger stor vekt på å bygge nettverk. Et solid nettverk er viktig i arbeidet for å bedre rammevilkårene for våre
medlemsbedrifter.

Kort om næringslivet på Frøya

Frøya har et solid næringsliv som står for en betydelig verdiskaping. De største bedriftene finner vi innen
de marine og maritime næringer.
Som en konsekvens av dette er det vokst frem en sterk leverandørindustri til oppdrettsnæringen.
Her er en oversikt over de største bedriftene:
  • Salmar ASA 2015: oms 7, 3 mrd kr, 600 ansatte på Frøya (1200 totalt i konsernet)
  • Bewi AS 2015: Omsetning 2 milliarder, 110 ansatte i konsernet
  • Frøy gruppen AS 2015: Omsetning 516 millioner, 300 ansatte i konsernet
  • Måsøval Fiskeoppdrett AS 2015: Omsetning 500 millioner, 70 ansatte
  • Aqualine AS 2015: oms 412 millioner , 50 ansatte
  • Eidsvåg Rederi AS 2015: Omsetning 238 mill, 90 ansatte
Et betydelig fortrinn innen samfunns- og næringsutvikling er at de største bedriftene har lokalt eierskap.
Kort vei til beslutningstakerne og en kapitalsterk patriotisme er av stor betydning for utviklingen på Frøya.

Et eksempel er Frøya kultur- og kompetansesenter som åpnet i september 2014. Senteret inneholder
både videregående skole og kulturhus. En stor investering som ikke hadde vært mulig uten betydelig
medfinansiering fra næringslivet.

Et annet eksempel er «Blått Kompetansesenter» som åpnet i juni 2016. Ideen er å etablere en koblingsboks
mellom næringsliv, videregående skole, høyere utdanning og forskningsmiljø. Tanken om en fysisk samling av
mange aktører fra ulike områder i og rundt verdikjeden vil bidra til å videreutviklet spennende fagmiljø.
Her er også næringslivet med som investor.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du:

  • Planlegger å etablere bedrift på Frøya
  • Planlegger å flytte hit
  • Ønsker nærmere informasjon om næringsliv og jobbmuligheter på Frøya
  • Ønsker å delta i et spennende nettverk